Hem
Ungdomsbostäder 
Vunnen tävlingUthamra
LövbrunnaVendelsö
SparrisbackenNorrort
SkönvikBotkyrka
StadsvikstrandTullingeberg

Uthamra

Projektering av 15 st bostäder, friligande villor och kedjehus, efter vunnen markanvisningstävling.
Byggstart sommar 2010.
Uppdragsgivare SMÅA HUS.

Knut Stangenbergs väg 44 - 131 47 Nacka - Tel: +46 70 664 05 25 - Mail: