Hem
Ungdomsbostäder 
Vunnen tävlingUthamra
LövbrunnaVendelsö
SparrisbackenNorrort
SkönvikBotkyrka
StadsvikstrandTullingeberg

Stadsvikstrand

Detaljplan för flera typer av bostäder inom planområdet, 6 st flerfamiljshus innehållande 90-100 lägenheter, ca 65 st radhus och 6 st friliggande villor.
Planprocess pågår. Uppdragsgivare RYM markutveckling.

Knut Stangenbergs väg 44 - 131 47 Nacka - Tel: +46 70 664 05 25 - Mail: