Hem
Betongfabrik 
SMI ViruslabVaccinfabrik
GE ViruslabAZ Shanghai

Betongfabrik

Lokaliseringsutredning för ny betongfabrik volym- och funktionsstudie på alternativa tomter.
Uppdaragsgivare L-betong.

Knut Stangenbergs väg 44 - 131 47 Nacka - Tel: +46 70 664 05 25 - Mail: